Profil

Majbritt Laurberg


Jeg er født i 1971, uddannet psykolog ved Københavns Universitet (kandidat i 2000) og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet.

Bag mig har jeg udover min 14 års erfaring som selvstændig psykolog en række ansættelses forløb som har givet mig en bred klinisk erfaring.

Herunder følgende:

 • Frederikshøj døgninstitution for børn og unge (udviklingstraumer/tilknytningsforstyrrelser)
 • “En God Start” Greve Kommune (tilbud til unge sårbare mødre og deres børn)
 • Børne og Unge Rådgivningen Tølløse Kommune (pædagogisk psykologisk rådgivning)
 • Frie Børnehaver og Fritidshjem (foredrag om børn og traumer, supervision af fagpersoner)
 • Thora Centeret (Center for seksuelle overgreb og vold)
 • PPR Roskilde Kommune (pædagogisk psykologisk rådgivning)
 • Dansk Flygtningehjælp (traumatiserede børn, unge og familier)
 • Udegående Team PPR Lejre Kommune (inklusion af børn/unge med særlige udfordringer)
 • Statsforvaltningen Ringsted (børnesamtaler og forældrerådgivning)

Samarbejdspartnere:

 • Prescriba Rådgivning (Krisepsykolog)
 • SOS International (krisepsykolog)
 • Psykologvagten A/S
 • Toftemosegaard APS (forældrekompetence undersøgelser)
 • Hanne Marie Hjemmet (kvinder i misbrug og prostitution)
 • Roskilde BMX klub (mentaltræning af elite udøvere)
 • Roskilde Kvindekrisecenter

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte mig på 30 91 52 53
eller sende mig en mail til: info@majbrittlaurberg.dk.

Jeg tilstræber at besvare henvendelser hurtigst muligt.

Klinik:
Allehelgensgade 13, 1.tv.,
4000 Roskilde

Fortrolighed og personoplysninger

Her kan du læse om de rammer, der gælder for vores samtaler med hensyn til fortrolighed og personoplysninger.

Orientering om rammer for fortrolighed og personoplysninger
Klagevejledning til Patientsikkerhedsstyrelsen

Medlem af Dansk Psykolog Forening