Priser

 

Her kan du få et overblik over priserne på Majbritt Laurbergs ydelser. Priserne er inddelt i følgende kategorier:

  • Terapiforløb: Relevant for dig, der ønsker individuel terapi, parterapi eller familieterapi.
  • Supervisionsydelser, ledelses coaching og mentaltræningsforløb for elite sportsudøvere.
  • Psykologiske undersøgelser og testning
  • Priser på gruppeforløb

Alle konsultationer varer ca. 50 min. incl. administration (dette gælder dog ikke parterapi som varer enten 60 min. eller 75 min. incl. administration)

Terapiforløb

Egenbetaling ved tilskud fra sygesikringen

Individuel behandling
1. Konsultation:
420,17 kr
2. og følgende konsultationer:
350,36 kr.

Tillæg for konsultation med tolk:
100 kr.

Vedr. øvrige sygesikringspriser for lægehenvisning se:
www.psykologeridanmark.dk

Særlig for unge ml. 18 og 21 år
Man kan henvises vederlagsfrit (gratis) fra egen læge under angstkriteriet. (Midlertidig forsøgsordning i perioden 1. juli 2018 – 31. dec. 2021).

Priser uden tilskud fra sygesikringen

Individuel konsultation (voksne, unge og børn): 1050 kr
Eller 1100 kr. hvis forsikring, arbejdsplads eller kommune skal betale (med mindre samarbejdsaftale allerede er indgået).

Parterapi 60 min. med 1 terapeut (Majbritt Laurberg):
1500 kr.

Parterapi 75 min. med 2 terapeuter (Jane Gottschalk og Majbritt Laurberg):
2200 kr.

Familiesamtaler:
1500 kr.

Forældresamtaler:
1200 kr.

Telefon konsultation:
950 kr.

Supervision, ledelsescoaching og mentaltræning

Individuel supervision af psykolog:
1100 kr. (50 min.)

Individuel supervision af andre faggrupper:
1100 kr. plus moms (50 min.)

Gruppesupervision (2-5 personer):
1800 kr. pr. session a 50 min
3600 kr. for 2 x 50 min. incl. 10 min. Pause

Gruppesupervision på 6 personer og derover:
2600 kr. (50 min.)
(Andre faggrupper end psykologer ekslusiv moms).

Coaching:
1100 kr. + moms

Mentaltræning af sportsudøvere:
1100 kr (eks. moms såfremt betaling foregår via forening eller sponsor).

Psykologiske undersøgelser og testning

Forældrekompetence undersøgelser:

27.000 kr + moms (prisen kan variere afhængig af indhold, varighed mv.).
Uddybelse og nærmere beskrivelse findes i afsnittet om forældrekompetence undersøgelser.

Børne/unge undersøgelser:

Intelligenstest (WAIS-IV/ WISC-IV): 4.500kr

Førstegangsbesøg: 2.500kr.
(samtalen strækker sig typisk over to sessioner og inddrager typisk forældrene først og derefter barnet/ den unge).

Basis undersøgelse: 7.850kr.
Basis undersøgelsen omfatter et førstegangsbesøg, en psykologisk test, en forældresamtale (tilbagemeldingsmøde), samt et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport)

Standardundersøgelse:
9.950kr.
Standardundersøgelsen omfatter et førstegangsbesøg, to diagnostiske interviews, en kognitiv test, en projektiv test, en forældresamtale (tilbagemeldingsmøde) samt enten et netværksmøde eller en erklæring til anden myndighed (rapport).

Herudover udfærdiger jeg børne/unge undersøgelser for kommuner og andre myndigheder som omfatter såvel relevante kognitive og projektive test, observationer, forældresamtaler, indhentning af oplysninger fra daginstitutioner/skoler mv.

Prisen på sådanne undersøgelser afhænger af bestillingsopgaven.

Gruppeforløb

Gruppeterapi:
800 kr. pr. person afhængig af antal

Cool Kids gruppeforløb:
10 behandlings sessioner a 2 timer, 1 opfølgningssession af 2 timer, materialer og let forplejning) 5.775 kr.

Cool kids ASF:
12 behandlingssessioner a 2 timer, materialer og let forplejning) 6.575 kr.

Visitationssamtale til Cool Kids:
1500 kr.

Priser reguleres i April og Oktober.

Andre priser og afbudsregler

Andre priser

Samtaler i dit hjem:
950 kr. Betaleren pålægges desuden gebyr for transportillæg (500 kr pr. time) og 3,67 kr. pr. kørt kilometer.

Tillæg for akutsamtaler:
300 kr.

Tillæg for aften (fra kl. 18)/ weekend: 200 kr.

Betaling afregnes pr. afholdt time.

Jeg modtager Dankort, Mobilepay ( og kontanter). Ved faktura: administrationsgebyr pr. samtale 50 kr.

Afbudsregler for alle

Afbud skal ske senest dagen før inden kl. 12 enten telefonisk (indtalt besked) eller som SMS (gælder også hvis du har bestilt samtale mandag morgen).

Ved udeblivelse og ved for sent afbud opkræves betaling for den bestilte tid.

Det bør bemærkes at de fleste forsikringsselskaber ikke dækker udeblivelser/ for sene afbud hvorfor man sandsynligvis må påregne selv at skulle betale denne samtale.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte mig på 30 91 52 53
eller sende mig en mail til: info@majbrittlaurberg.dk.

Jeg tilstræber at besvare henvendelser hurtigst muligt.

Klinik:
Allehelgensgade 13, 1.tv.,
4000 Roskilde

Fortrolighed og personoplysninger

Her kan du læse om de rammer, der gælder for vores samtaler med hensyn til fortrolighed og personoplysninger.

Orientering om rammer for fortrolighed og personoplysninger
Klagevejledning til Patientsikkerhedsstyrelsen

Medlem af Dansk Psykolog Forening