Overordnede arbejdsmetoder

Du er eksperten på dig selv

Det er mit arbejdsgrundlag, at du har svarene og ressourcerne til at leve det liv, du ønsker dig. Men måske begrænser du dig ved at følge nogle gamle mønstre, som du ikke selv har fået øje på. I terapien får du støtte til at opdage, afdække og ændre dem i den takt, du er parat. Det er dit personlige arbejde.

Min opgave er at møde dig, som den du er og støtte dig så lidt som muligt og så meget som nødvendigt i processen. Min teoretiske og praktiske baggrund er din forsikring for, at du aldrig bliver efterladt, svigtet eller bragt ud hvor du ikke kan finde tilbage, og at du hverken bliver skubbet, trukket, manipuleret eller invaderet.

Sådan arbejder jeg

Jeg tager udgangspunkt i nu’et og i relationen mellem os. Dette fundament kaldes “fænomenologisk” og “eksistentialistisk”, og det vil sige, at jeg respekterer, at den måde, du oplever verden på er sand for dig, og at kun du har ansvaret for, hvordan du lever dit liv. DU bestemmer, hvad du vil arbejde med. Jeg kan foreslå, hvordan du kan arbejde og hvilke metoder du kan benytte. Jeg stiller som udgangspunkt ingen diagnoser, men forholder mig til det, du deler med mig her og nu. Jeg lytter til dig, ser på dig og fortæller dig ærligt, hvad jeg oplever.

Alle terapiforløb er forskellige, fordi du er forskellig fra alle andre. Derfor ved ingen, hvor mange sessioner der skal til. Undervejs i forløbet vil jeg opfordre dig til at mærke, hvordan du syntes at det går. Du afgør selv, hvornår du vil slutte eller holde en pause, og som regel kan et menneske selv mærke, hvornår det er nok. Hvis dette ikke er muligt, vil netop dette “tema” være omdrejningspunktet i terapien.

Det er helt almindeligt at føle ængstelse, nervøsitet, modstand eller forbehold ved det første møde med en psykolog/ terapeut. Det er også almindeligt at opleve uro, når terapien fører dig nye steder hen. Men hvis du fortæller mig om din uro, generthed, ængstelse osv. bliver det lettere for dig at rumme disse følelser og muligt for mig at støtte dig i dem. Mange mennesker oplever smerte, vrede, frygt og afmagt på vejen til livsglæde, ressourcer og ny selvindsigt.

Samtaleterapi og rådgivning

Betegnelsen “psykoterapi” dækker over “behandling ved hjælp af psykologiske metoder; oftest samtale” og målet med psykoterapi er ” at hjælpe patienten til at kunne bearbejde sine vanskeligheder uafhængigt af terapeuten” ( Den Store Danske Encyklopædi, 1999). Der findes op mod tusind forskellige terapiformer, hvis eneste fællesnævner består i, at det kaldes psykoterapi. Hver psykoterapeutisk retning har sit eget teoretiske fundament samt metoder og redskaber som er udviklet i forlængelse heraf.

Grundlæggende arbejder jeg problemløsende og ressourcefokuseret via samtaleterapi og rådgivning. Jeg arbejder med respekt for de individuelle forskelle, der er i forhold til det enkelte menneske og dennes livshistorie og baggrund for henvendelse.

Det er min holdning, at udviklingsmæssige processer ikke skal forceres men understøttes. Jeg har altid fokus på og forsøger at inddrage kroppen i mit arbejde, idet samspillet mellem krop og psyke har afgørende betydning for vores velbefindende.

Tilpasset efter behov

Alt efter problemstillingen anvender jeg – i tæt dialog med klienten forskellige psykologiske tilgange som tilpasses den enkelte. Det kan være en systemisk/ narrativ tilgang hvor fokus er relationer og de fortællinger, vi kan berette om vores liv, kultur og samfundsforståelse. Det kan være kognitiv terapi, som fokuserer på og søger at ændre vores tankemønstre, eller Somatic Experiencing- terapi, der benyttes i forhold til udviklingstraumer og andre former for traumer.

Den psykodynamiske psykologi

Helt basalt tager jeg udgangspunkt i den psykodynamiske psykologi, der oprindeligt er inspireret af Freud og Jung, og som senere er præget af bl.a. Ericsson, Bowlby, Winnicott, Mahler, Kernberg og Stern.

Den psykodynamiske psykologi tager udgangspunkt i, at vi alle er præget af vores opvækst og de relationer, vi har haft og de dertil knyttede oplevelser på godt og ondt. Dvs. at der altid er en grund til, at vi har det som vi har det, og som kan forklare vores mere eller eller mindre hensigtsmæssige reaktioner. Ved at gøre disse reaktionsmønstre bevidste er der også dannet grundlag for ændring og udvikling.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Desuden er jeg meget inspireret af den Neuroaffektive udviklingspsykologi og tilknytningsteori fra navne som Schore og Fonagy. Jeg har gået i supervision hos Susan Hart, der er en af foregangskvinderne herhjemme. Af andre dygtige mentorer, som jeg tager ved lære fra kan nævnes Peter Levine og Bruce D. Perry som begge beskæftiger sig med traumer og traumebehandling.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte mig på 30 91 52 53
eller sende mig en mail til: info@majbrittlaurberg.dk.

Jeg tilstræber at besvare henvendelser hurtigst muligt.

Klinik:
Allehelgensgade 13, 1.tv.,
4000 Roskilde

Fortrolighed og personoplysninger

Her kan du læse om de rammer, der gælder for vores samtaler med hensyn til fortrolighed og personoplysninger.

Orientering om rammer for fortrolighed og personoplysninger
Klagevejledning til Patientsikkerhedsstyrelsen

Medlem af Dansk Psykolog Forening