Hvorfor vælge mig som psykolog?

Majbritt Laurberg

Se også Majbritts cv

Alle mennesker kan komme ud for at have brug for professionel hjælp i mere eller mindre vanskelige perioder i deres liv. Det kan også være fordi du ønsker at lære dig selv bedre at kende, eller vil ændre nogle uheldige mønstre i dit liv som spænder ben for dine relationer til andre mennesker.

Vi kan allesammen have svært ved at finde ud af, hvad livet handler om og hvad der er rigtigt eller forkert. Vi kan blive både kede af det, forvirrede, angste eller vrede og til tider kan man ligefrem få en fornemmelse af, at være groet fast i problemerne og have svært ved at finde en vej ud af det igen ved egen hjælp. Man kan føle sig usikker eller måske endda mislykket.

I de situationer kan en række samtaler med en psykolog, være springbræt til at komme videre.

Det kan desuden være en mulighed for at lære at anvende nye redskaber samt til at se, helt nye muligheder for handling.

Som psykolog kan jeg også hjælpe dig med at bearbejde og komme igennem tab, sorg og traumatiske oplevelser eller skabe overblik og forståelse for dine problemer, så du genvinder styrke og mod til at komme videre i livet herfra, og så du får en bedre livskvalitet og bliver bedre til at drage omsorg for dig selv fremadrettet.

Respektfuld, nærværende og medfølende kontakt

En terapi eller coaching hos mig udvikler sig som et samarbejde, hvor en meget væsentlig faktor er, at du kan føle dig tryg ved mig, og at der er en god kontakt mellem os.

Jeg yder en respektfuld, nærværende og medfølende kontakt, hvor jeg tilpasser mine terapeutiske færdigheder til netop dig og din situation. Jeg arbejder med “hjertet på rette sted”, og gør en meget stor indsats for hver enkelt klient. Hver enkelt sag betyder noget for mig.

Du møder ikke kun psykologen Majbritt, men også mennesket bag, og jeg vil i dit tempo guide dig på vej til en bedre selvforståelse, og accept af de problematikker der optager dig, og forhindrer dig i at leve dit liv til fulde.

Sådan foregår det

Ved den første samtale får du mulighed for at vurdere, om du oplever og mærker, at vi er på bølgelængde, og du kan efterfølgende beslutte, om du ønsker et forløb hos mig.

Vi sidder typisk overfor hinanden og taler sammen, men jeg benytter mig også af forskellige terapeutiske øvelser. Mellem sessionerne får du mulighed for at arbejde videre og afprøve teknikker og metoder, så du til sidst bliver i stand til at være din egen terapeut.

Autoriseret psykolog

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og er autoriseret af Psykolognævnet. Det betyder, at jeg arbejder ud fra De fælles Nordiske Etikregler for psykologer. Det vil bl.a. sige at jeg har tavshedspligt, så du/ i som klienter hos mig kan opleve fuld fortrolighed fra en udenforstående professionel og velkvalificeret person.

Jeg har haft egen praksis i over 14 år og har overenskomst med sygesikringen (dvs. at du kan få henvisning fra lægen, som giver tilskud fra den offentlige sygesikring).

Jeg bestræber mig altid på at have kort ventetid.

Hvilke hjælp kan jeg tilbyde?

Som klinisk psykolog arbejder jeg med mange forskellige problemer og med mennesker i alle aldre (yngre børn, teenagere, unge voksne, voksne og ældre). Jeg har erfaring med stort set alle psykologiske problemstillinger herunder bl.a.:

 • Sorg/ Tab
 • Kriser
 • Traumer
 • Overgreb (seksuelle, psykiske og fysiske)
 • Angst
 • Stress og udbrændthed
 • Depression
 • Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
 • Misbrug
 • Mobning
 • Alvorlige fysiske og psykiske sygdomme
 • Selvmordsforsøg
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • Selvværdsproblemer
 • Samlivsproblematikker

Udgangspunkt i teorier

Som psykolog arbejder jeg grundlæggende ud fra en psykodynamisk forståelse, men metodisk og teoretisk er jeg bredt funderet med viden inden for de mest anerkendte psykologiske tilgange. Min egen erfaring samt forskningsbaserede undersøgelser viser, at den mest effektfulde form for hjælp beror på terapeutens evne til at anvende forskellige tilgange – tilpasset den enkeltes historie og udfordringer. Derfor arbejder jeg ikke ud fra en enkelt metode, men ud fra en pragmatisk og holistisk tilgang, hvor forskellige metoder sættes i spil, afhængig af hvad der vil være mest hjælpsomt.

Vi har alle brug for at opleve os set, hørt og forstået, det giver værdi og hjælper os til bedre at forstå og acceptere os selv. Derfor skal skal samtalerne være et fristed, hvor du kan føle dig fri til at udtrykke det, du har på hjertet.

Det er derfor også vigtigt for mig, at rammerne for terapien foregår i nogle hyggelige og indbydende omgivelser, som er medvirkende til at du befinder dig godt og oplever en afslappet og rummelig atmosfære. Min klinik ligger i centrum af Roskilde (5 min gang fra stationen).

Jeg holder mig løbende ajourført med kurser og videreuddannelsesforløb og får selv supervision og går i egenterapi, da jeg mener, at dette er et krav man som psykolog bør stille til sig selv.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte mig på 30 91 52 53
eller sende mig en mail til: info@majbrittlaurberg.dk.

Jeg tilstræber at besvare henvendelser hurtigst muligt.

Klinik:
Allehelgensgade 13, 1.tv.,
4000 Roskilde

Fortrolighed og personoplysninger

Her kan du læse om de rammer, der gælder for vores samtaler med hensyn til fortrolighed og personoplysninger.

Orientering om rammer for fortrolighed og personoplysninger
Klagevejledning til Patientsikkerhedsstyrelsen

Medlem af Dansk Psykolog Forening