Tilskudsordninger

Da jeg har forståelse for de økonomiske aspekter ved psykologisk behandling samarbejder jeg med forskellige foreninger, virksomheder, kommuner og forsikringsselskaber for at kunne tilbyde økonomisk støtte til psykologbehandling hos mig. Jeg arbejder fortløbende med at oprette flere støtteordninger med samarbejdspartnere. Her på siden kan du se de foreløbige tilskudsordninger.

Jeg har overenskomst med sygesikringen

Dette betyder, at du med en henvisning fra din læge kan få tilskud til psykologbehandling, såfremt du opfylder ét af følgende kritier:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der som følge af misdannelser eller lignende ved barnet får foretaget provokeret abort efter 12. leveuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression
 • Personer med let til moderat angstlidelse – herunder OCD mellem 18-38 år

Husk henvisning fra din læge

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise udløst af det, du har været udsat for.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed (tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/ seksuelle overgreb eller depression).

Hvis du har været udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler. Dog kan depressive og angste opnå 2 x 12 samtaler.

Private tilskudsordninger

Du kan være dækket ind af en eller flere forsikringer, der helt eller delvist dækker dine udgifter hos en psykolog.

Private sundhedsforsikringer

Du kan selv have tegnet en sundhedsforsikring, eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter forbundet med behandling hos en psykolog.

Forsikringsselskaber

Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi

Pensionskasser

Flere pensionskasser dækker helt eller delvist psykologhjælp

Fagforeninger

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 eller 5 kan der opnås et tilskud på 100 kr per konsultation udover det offentlige tilskud.

Sygesikring Danmark yder for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5 en rabat på 200 kr per samtale for personer, der behandles for let til moderat depression og som er fyldt 38 år eller mere.

Siden 2014 giver Sygesikring Danmark tilskud til medlemmer i gruppe 1, 2 og 5 på 200 kr pr. samtale for personer under 18 år som lider af en angstlidelse.

Generelt er det en betingelse, at behandlingen foretages af en autoriseret psykolog, der har en aftale med Sygesikring Danmark. Behandlingen skal indberettes elektronisk. Se mere om de nye takster på www.sygesikring.dk/Tilskud.

Ønsker du at benytte denne ordning bedes du venligst oplyse dette i din henvendelse til mig.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte mig på 30 91 52 53
eller sende mig en mail til: info@majbrittlaurberg.dk.

Jeg tilstræber at besvare henvendelser hurtigst muligt.

Klinik:
Allehelgensgade 13, 1.tv.,
4000 Roskilde

Fortrolighed og personoplysninger

Her kan du læse om de rammer, der gælder for vores samtaler med hensyn til fortrolighed og personoplysninger.

Orientering om rammer for fortrolighed og personoplysninger
Klagevejledning til Patientsikkerhedsstyrelsen

Medlem af Dansk Psykolog Forening